Miljömål

Skövde Energis Miljömål

  • Minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från pannorna på Värmekällan och Lövängsverket
  • Minska vattenförbrukningen på Värmekällan
  • Kvalitetssäkring av inkommande avfall
Miljömål