Förnybar elenergi

Vattenkraft

Skövde Energi har fattat beslut om att köpa in vattenproducerad el – ett medvetet val av förnyelsebar elenergi. Det betyder att elen är ursprungsmärkt och garanterat kommer från vattenkraft.

Läs gärna mer om vattenproducerad elenergi på Billinge Energis hemsida.