Fjärrvärmen i Skövde på topplacering i årets Nils Holgersson

Vid den årliga jämförelsen av fjärrvärmepriser i Sverige, kommer fjärrvärmen från Skövde Energi på nionde plats.

– Vår målsättning är att fortsätta säkerställa att Skövde är en attraktiv och konkurrenskraftig etableringsort avseende lågt energipris. Samtidigt vill vi kunna erbjuda alla våra kunder förnyelsebar och klimatsmart energiförsörjning. Med de investeringar som bolaget har gjort och fortsatt måste göra när det gäller omställning till hållbar och förnyelsebar energiproduktion, är det en stor utmaning för oss att hålla nere kostnaderna. Vår topplacering i årets Nils Holgersson är dock än en gång ett kvitto på att vi lyckats med detta, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Skövde Energi placerar sig på topp tio även i jämförelsen bland Sveriges elnät och återfinnas på tionde plats i den listan.

Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” ges sedan 25 år tillbaka ut årligen av Avgiftsgruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. I rapporten redovisas bland annat de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner.

Ett flerbostadshus (15 lägenheter) har ”förflyttats” runt i Sverige och kostnaderna för fjärrvärme, elnät, avfall, vatten och avlopp, har jämförts.

Här kan du läsa hela rapporten för fjärrvärme 2023