Varning för bedrägeriförsök i samband med utbetalning av elprisstöd

Pengarna kommer successivt från den 23 februari

Försäkringskassan betalar ut elprisstödet med start den 20 februari. Det innebär att de första privatpersonerna har pengarna på sina konton den 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars. Om du inte registrerat konto för utbetalningen tar det längre tid.
Kontakta Försäkringskassan om du har frågor kring utbetalningen. Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Skövde Energi har lämnat alla uppgifter till Försäkringskassan enligt uppdrag.

Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Skövde tillhör elområde 3.

Varning för bedrägeriförsök

Just nu förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank.id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller ditt energibolag kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elprisstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Det har även kommit till vår kännedom att bedragare säger att de ringer från Skövde Energis huvudkontor i Stockholm. Detta stämmer inte, Skövde Energi har sitt kontor i Skövde och vi ringer inte upp kunder på det här sättet.