Stämmer min faktura?

Elhandelspriserna under december var avsevärt mycket högre än normalt och det resulterar i fakturor på större belopp än vanligt för flera av våra kunder. I det läget är det lätt att tro att fakturan inte stämmer, att man inte förbrukat så mycket el och att mätvärdena är fel. Skövde Energi gör alltid en noggrann kvalitetskontroll och vi validerar mätvärden tre gånger innan debiteringen görs. Om det skulle vara något fel på en elmätare upptäcker vi det då.

På mina sidor kan du se din förbrukning och här kan du läsa fler frågor och svar

Vad är egentligen skillnaden mellan elnät och elhandel?
I den här filmen berättar vi hur allt häger ihop.