Varför är elhandelspriserna så höga?

Under 2022 har vi kunnat se stora skillnader i priser inom Sverige och en prisökning på fossila bränslen
världen över som också kan kopplas till kriget i Ukraina. Här listar vi flera anledningar till varför de
svenska elhandelspriserna har varit höga under året.