ENOUGH IS ENOUGH

Fredagen den 25 november lyser budskapet ENOUGH IS ENOUGH för andra året starkt och enhetligt på Lidköpings gator och torg. En dag då staden går samman och tar ställning mot mäns våld mot kvinnor och barn. I år går kampanjen djupare och genomför utbildningsinsatser för både skola, arbetsliv och föreningsliv – samtidigt.

ENOUGH IS ENOUGH är ett ideellt initiativ som vi på Skövde Energi ställer oss bakom. Genom att uppmärksamma initiativet hoppas vi kunna bidra till att även Skövde kan gå samman, sätta fokus och utbilda för att få till en beteendeförändring i de här mycket viktiga frågorna. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

På Skövde Energi kommer vi att använda utbildningsmaterialet från ENOUGH IS ENOUGH i kommande arbetsplatsträffar. Vi vill verka för ett hållbart samhälle i alla led och även den sociala hållbarheten. Det här är ett sätt för oss att bidra till det.

Mer om ENOUGH IS ENOUGH