Förslag om elstöd godkänt

Förslaget om elstöd får grönt ljus av Energimarknadsinspektionen, som dock inför ett tak på hur mycket en elkund ska få utan att lämna en ansökan. Tillägget kan innebära att utbetalningen försenas, enligt Svenska kraftnät.

Det var i slutet av oktober som Svenska kraftnät (Svk) lämnade in sin ansökan om att få använda 55,6 miljarder kronor för att finansiera elstödet till Sveriges elkunder. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänt Svk:s upplägg och sagt ja till att använda flaskhalsintäkter för stödet.

Stödet kommer utgå retroaktivt till alla kunder i elområde 3 och 4 för den elkonsumtion de hade under perioden den 1 oktober 2021 till den 31 september 2022. Elkunderna i SE3, där Skövde ingår, får 50 öre/kWh. Detta gäller både privatpersoner och företag.

Tak för stora elkunder
Utbetalningen till de berörda elkunderna kommer ske med automatik utan ansökan, vilket Försäkringskassan fått i uppdrag att genomföra. Men för större elkunder – som industriföretag och kommuner – har Ei infört ett tak för hur mycket stöd som kan utgå utan ansökan. För all elförbrukning över 3 miljoner kWh måste kunden lämna in en ansökan som visar att man faktiskt haft kostnader som ligger över referenspriset.

Kan leda till förseningar
Nu ska Svk analysera EI:s beslut och här uppger man att Ei:s ändring kan leda till förseningar av utbetalningen. Svk utredde en modell med tak men valde bort det alternativet då det bland annat skulle leda till att stödet omfattas av regelverket för statsstöd och då krävs det beslut av EU-kommissionen.

För landets elnätsföretag blir det också en hel del arbete. De ska nu ta fram uppgifter om uttagspunkterna (totalt cirka 5 miljoner) och förbrukningen i dessa under 12-månadersperioden. De ska också ta fram vilka som hade avtal för respektive uttagspunkt vid det aktuella brytdatumet, dagen efter Ei:s beslut.
.
– Vi ska nu analysera beslutet för att se om Ei:s tillägg får några konsekvenser för elnätsföretagens roll att lämna kund- och förbrukningsuppgifter till myndigheterna. Vi har förståelse för att Ei vill säkerställa att pengarna används på rätt sätt, men vi hoppas samtidigt att detta inte innebär ökad administrativ belastning och därmed fördröjningar i utbetalning av stödet, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för elprisstödet på Energiföretagen.