Svenska Kraftnät har presenterat modell för elpriskompensation

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3, där Skövde ingår, och SE4.

Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh.

Du hittar din förbrukning på Mina sidor och på baksidan av din faktura.

Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

På Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mer information och svar på frågor