Energiläget i Sverige och Europa

Framsteg har nåtts i EU-diskussioner om energikrisen. Energiministrarna i EU har enats om flera åtgärder för att hantera energikrisen i Europa. Vid dagens möte i Bryssel diskuterades fem förslag för att tackla den pågående energikrisen:

  • Minskning av elkonsumtion
  • Pristak på rysk gas
  • Solidaritetsbidrag – en omfördelning av förmögenhet från elproducenter till elkonsumenter
  • Frikoppling mellan el- och gaspriset
  • Kreditgarantier – I såväl Sverige som ett flertal övriga länder i Europa har staten valt att erbjuda elbolagen kreditgarantier för att täcka marginalkrav vid handel på marknadsplatser. Detta görs huvudsakligen för att säkra en välfungerande terminsmarknad.

Färdiga förslag ska läggas fram av EU-kommissionen i nästa vecka.

I Sverige har både regeringen och oppositionen långtgående förslag om en elpriskompensation som ska kompensera hushåll och företag för de höga elräkningarna. Regeringen har också tagit fram ett förslag som går ut på att de ska låna ut pengar till elhandelsbolag för att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningslösningar åt kunder som har svårt att betala sina elräkningar i vinter. Samtliga länder i Europa planerar för någon form av elpriskompensation till vintern.