Höga elpriser och vad du kan göra som kund

Sommaren har präglats av elpriser som är betydligt högre än normalt och varierar snabbt och kraftigt. Det råder inget tvivel om att vintern kommer bli tuff. Vad kan du som kund göra för att minska dina elkostnader?

  • Om du kan, börja lägga undan pengar inför vinterns elräkningar redan nu för att vara på den säkra sidan.
  • Sänk inomhustemperaturen
  • Minska varmvattenanvändningen
  • Fler tips finns hos Energimyndigheten

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är en åtgärd på lite längre sikt. Då förbrukas ingen el till uppvärmning och varmvatten i din fastighet. Ta reda på om det finns möjlighet att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet – hör av dig till oss!