Skövde Energi ansöker om bidrag för att bygga laddplatser för tung fordonsladdning i Skaraborg

Skövde Energi har tillsammans med lokala energibolag, åkerier och transportföretag ansökt om bidrag för att bygga 10 laddplatser för tung fordonsladdning runt om i Skaraborg.

”Det här bidraget skulle möjliggöra elektrifieringen av de regionala godstransporterna, som är förhållandevis korta och utgör en stor del av godstransporterna i landet. Det skulle ge oss som energibolag möjlighet att hjälpa den lokala industrin att ställa om sina transporter och göra den än mer konkurrenskraftig och hållbar”, säger Robert Alvarsson projektägare på Skövde Energi.

Energimyndigheten har utlyst 1 543 miljoner kronor till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

”Att säkerställa att tunga fordon kan laddas är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft för en industriregion som Skaraborg, där transporter av insatsvaror och produkter är en förutsättning för att företagen ska kunna driva sin verksamhet. Kunderna efterfrågar hållbara lösningar, och hållbara transporter är en viktig del av det”, säger Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs Kommunalförbund

Ladd- och tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i drift i minst 5 år.

”Nyckelordet för omställningen och elektrifieringen stavas samverkan. Genom den här ansökan visar vi att Skaraborg har allt att vinna på ett starkt samarbete, nu och framåt, för att hjälpa näringslivet i omställningen ”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi

Energimyndigheten fattar beslut om vilka projekt som beviljas stöd i juni 2022.