När kommer elpriskomensationen?

Ersättningen kommer att kvittas på den faktura som du får i början av maj. Det vill säga att Skövde Energi kommer inte att betala ut några pengar utan det blir ett avdrag på fakturan med ersättningen. Allting sker automatiskt och du som kund behöver inget göra. Du som har flyttat under perioden och bor kvar i vårt elnätsområde kommer också att få ersättningen.

Har du däremot flyttat utanför Skövde Energis elnätsområde bör du kontakta oss med uppgifter om vart vi ska skicka ersättningen. Maila till oss: info@skovdeenergi.se

Var kan jag få information?

Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se.