Elpriskompensation från regeringen

Regeringens beslut

Regeringen har beslutat en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Ersättningen gäller för december 2021, januari och februrari 2022.
Utbetalningen kommer att ske automatiskt från kundens elnätsbolag, som kund behöver man alltså inte ansöka om kompensation.

Ett nytt beslut kom från regeringen den 14 mars att ersättningen även ska gälla för mars månad 2022, den här gången med anledningen av de oroligheter som sker i Ukraina.

Regeringen har utsett Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

Vad händer nu?

Ersättningen kommer att kvittas på framtida fakturor. Det vill säga att Skövde Energi kommer inte att betala ut några pengar utan det blir ett avdrag på fakturan med ersättningen. Just nu arbetar vi med vårt debiteringssystem för att kunna hantera kvittningen, vi hoppas att detta är klart under våren. För er som har flyttat under perioden jobbar vi på att hitta en lösning.

Allting sker automatiskt och du som kund behöver inget göra.

Var kan jag få information?

Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se.