Prisjustering på elnätstaxan och anslutningsavgifter elnät

Skövde Energi gör en prisjustering på elnätstaxorna från den 1 april. Justeringen görs främst till följd av kraftiga prishöjningar på överliggande nät som Skövde Energi köper el ifrån. Se elnätstaxorna här

En justering på priser för anslutningsavgifterna görs också från 1 april. Anslutningsavgift är den avgift du som kund betalar för att få el indragen till din fastighet när du till exempel bygger nytt. Se anslutningsavgifterna här