Så bidrar vi till ett hållbart Skövde

På Skövde Energi levererar vi trygga och långsiktigt hållbara energilösningar till dig som bor i Skövde. Att verka för ett hållbart samhälle är ett viktigt uppdrag och då menar vi hållbarhet i fler perspektiv än hållbar värme och el. Därför jobbar vi intensivt med flera initiativ som främjar social hållbarhet till exempel genom att stötta barn- och ungdomsidrott och kultur i lokala föreningar här i Skövde. Vi är övertygade att omtanke skapar kraft att växa! Både för staden och företagen som verkar här men också för våra medarbetare och alla som bor i Skövde. Tillsammans blir vi starkare och kan göra skillnad. Det budskapet vill vi lyfta med den här filmen om laganda, den mäktiga kraften som finns i att göra något tillsammans och bidra till ett hållbart samhälle.