Nytt från regeringen om elpriskompensationen

Vad innebär förslaget?

Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Utbetalningen kommer att ske automatiskt från kundens elnätsbolag, som kund behöver man alltså inte ansöka om kompensation.

regeringens hemsida hittar du mer information och frågor och svar.


Hur ska det gå till?

Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extra ändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter kunna fatta beslut om ändringsbudgeten i slutet av februari.

Efter riksdagsbeslut av ändringsbudgeten kommer pengarna finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka. Därefter kommer de första betalningarna till kund komma så snart elnätsbolagen kan administrera stödet, ofta som en kreditering på elnätsfakturan. Elnätsföretagen kommer även att få ersättning för de administrativa kostnader som hanteringen av utbetalningarna till berörda kunder innebär. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedlingen av stödet, dels på hur kunden valt att hantera sin elräkning.

Var kan jag få information?

Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se.