Besked från regeringen om kompensation för höga elpriser

Det här vet vi om förslaget:

• Den 12 januari gick regeringen ut med ett pressmeddelande där man meddelande att man planerar att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

• Förslaget beräknas beröra över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige.

• Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

• Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså max totalt 6000 kronor.

• Regeringen har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. De har sökt en lösning att hantera läget som är de anser är enkel och snabb att få tillstånd.

• Medlen ska betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det.

• Regeringens förslag är att elnätsföretagen ska administrera ersättningen.

• Den exakta utformningen av elpriskompensationen är inte klart ännu utan det kommer att tas fram i dialog mellan myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

• Så exakt vem som har rätt till vilken kompensation, samt när man förväntas få den kan vi inte svara på idag.

Vad händer nu:

• Energiföretagen analyserar nu förslaget tillsammans med berörda medlemmar, och simultant förs en dialog med regeringen kring olika detaljer i utformningen av förslaget. Analysarbetet är påbörjat och alla arbetar så snabbt de kan.

Mer information kommer så snart vi vet mer.