Så väljer du en hållbar gran i jul

Vilken slags gran är egentligen mest hållbar och ger minst avtryck på klimatet? Vi guidar dig rätt i valet av julgran!

Bästa valet av gran är en Krav-märkt gran. Både den vanliga granen, som ibland kallas rödgran, och kungsgran finns som Krav-märkta.

Om du inte kan få tag på en Krav-gran eller känner någon markägare så är det bästa valet att köpa en vanlig rödgran (Picea abies). Fråga var den odlats – ju närmre desto bättre! Kungsgran (Abies nordmannia) är generellt sett sämre, om den inte är Krav-märkt, eftersom den då sannolikt odlats med både gödsel och bekämpningsmedel.

Det sämsta för miljön är plastgran, även om den används i många år. Den totala miljöpåverkan – när man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning – blir störst med en plastgran. Så skippa plastgranen, om du inte har en på vinden sedan förra året.

När julen dansats ut och tomtarna plockats ner lämnar du granen på återvinningsstationen, sedan blir granen till bränsle hos oss på Skövde Energi där vi gör fjärrvärme och el av den.

Källa: Naturskyddsföreningen