Rekordhögt pris på elhandel under september

Under september nådde månadsmedelpriset på elhandel rekordhöga nivåer i elområde 3 och 4. Skövde ligger i elområde 3 och område 4 utgörs av Sveriges sydligaste del. Aldrig tidigare har elpriset varit så högt för kunder med rörligt elpris i de här områdena.Vad beror det höga priset på?
Några av orsakerna till prisutvecklingen är höga priser också på den europeiska elmarknaden samt att både den svenska vattenkraften och kärnkraften har haft begränsad elproduktion. Även nationella överföringsbegränsningar i stamnätet har påverkat elpriset i södra Sverige.

I elområde 3 steg månadsmedelpriset på elhandel från 67,1 öre per kWh i augusti till 91,8 öre per kWh i september.

Hur kommer prisnivåerna att se ut framöver?
Prisprognoserna pekar mot att elpriserna på kort sikt och året ut kommer att stanna på relativt höga nivåer.

Det finns studier på hur man tror att elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • Elpriser kommer att svänga mer och oftare
    Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion, exempelvis vindkraft. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 
  • Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige
    Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  
  • Möjligheten att påverka elkostnader ökar
    I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

Mer information om el och energi finns på Energimarknadsbyrån