Elavbrott i centrala Skövde under eftermiddagen

I samband med driftsättning av ett nytt ställverk skedde ett misstag av en entreprenör vilket ledde till ett elavbrott.
Avbrottet är åtgärdat förutom ett område omkring Södra Bergvägen som fortfarande är strömlöst.
Tekniker är på plats och arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

Under driftstatus hittar du den senaste informationen.