Elavbrott norra Norrmalm

Vi har ett elavbrott som omfattar norra Norrmalm.
Avbrottet beror på ett kabelfel och vi arbetar för fullt för att åtgärda det.
Vi återkommer med mer information.