Elavbrott kvarstår i delar av Lunden-området

Ett antal kunder i de södra delarna av Lunden-området har fortfarande elavbrott.
Vi arbetar för fullt för att åtgärda detta och återkommer med mer information.