Viktig information till våra elnätskunder

Det har kommit till vår kännedom att elhandelsbolaget Nordic Green Energy går runt och knackar dörr i Skövde och säljer elhandelsavtal.

De säger sig ha ett samarbete med oss på Skövde Energi. Det stämmer inte.
Skövde Energi har inte något samarbete med detta företag.

Det enda elhandelsbolag vi samarbetar med är Billinge Energi, som är anvisad elhandlare för våra elnätskunder.