Nytt fjärrvärmepris efter årsskiftet

Skövde Energi jobbar aktivt för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.
Vårt mål är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem.

Vi har ett ökat investeringsbehov för att förbereda inför stadens tillväxt, bibehålla leveranssäkerhet, uppfylla de nya säkerhetskraven, bland annat
gällande IT samt avkastningskrav. Det gör att vi genomför en prisjustering från 2021-01-01.

För dig som är villakund
Prisjusteringen innebär för en villa att den fasta avgiften blir 3 690 kr inklusive moms per år, vilket innebär en ökning med 47 kr inklusive moms
per månad. Energipriset för villor kommer att vara oförändrat.

Prisinformation kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per år i krPrisjustering 2020-01-01
i procent 
15 000 kWh12 390 kr4,7%
20 000 kWh15 290 kr3,8%
30 000 kWh21 090 kr2,7%
40 000 kWh26 890 kr2,1%

För dig som har effekttaxa
När det gäller effekttaxan kommer effektpriset per kW/år samt energipriset för vinter och vår/höst – perioden förändras enligt tabellen nedan.

Effektpris kr/kW år inklusive momsEnergipris kr/MWh inklusive moms
1098 kr

Jan, feb, mars
April, maj
Juni, juli, aug
Sep, okt
Nov, dec
462,50 kr
337,50 kr
200 kr
337,50 kr
462,50 kr

Priset på fjärrvärme i Skövde är ett av de billigaste i Sverige och kommer fortsätta vara det även efter prisjusteringen.
Har du frågor om våra nya priser eller vill veta mer om vad prisjusteringen innebär för din fjärrvärmekostnad – hör av dig till oss!

Förhandling
Om du inte är nöjd med nivån på prisjusteringen kan du enligt Fjärrvärmelagen begära förhandling med din fjärrvärmeleverantör. Skulle du inte vara nöjd med resultatet av förhandling har du möjlighet att inom tre veckor efter avslutad förhandling ansöka om medling.

Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från principen om lika behandling. Begäran om förhandling ska göras inom tre veckor från den dag du mottagit detta brev. Om du som kund inte är nöjd med ändringen har du alltid rätt att säga upp ditt avtal. Eventuell begäran om förhandling skickar du till info@skovdeenergi.se eller Skövde Energi AB 541 83 Skövde.