Brand i avfallsbunker på Värmekällan, Energivägen

Idag vid lunchtid uppkom rökutveckling och brand i avfallsbunkern på Värmekällan, Energivägen 1.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och påbörjade släckningsarbetet. Det arbetet pågår fortfarande i samarbete med räddningstjänsten.
Vår gemensamma bedömning är att branden är under kontroll men ännu inte helt släckt. Vi har kallat in extra personal för att stötta upp.

Vi vet i dagsläget inte vad som orsakat branden men det kan bero på avfall som självantänt eller glöd som kommit med avfallet, vilket inte är helt ovanligt i de här sammanhangen.

Viss röklukt kan kännas i sydöstra delen av Skövde. Vi bedömer i nuläget att rökutvecklingen inte utgör någon fara för allmänheten.

Branden påverkar inte värmeleveransen till våra kunder.

Vi återkommer med uppdatering när vi har något nytt att rapportera.