Elavbrottet åtgärdat – samtliga kunder har strömmen tillbaka

Avbrottet berodde på en explosion som inträffade i den centrala fördelningsstationen på Badhusgatan i Skövde. Omkring 8 000 abonnenter omfattades under 2, 5 timme i Våmb, Hentorp, Simsjön, södra Billingesluttningen samt centrum. Inga personer skadades vid explosionen och trots den stora omfattningen på avbrottet har vi tack vare bra sektionering och redundans på elnätet lyckats avhjälpa felet med reservmatningsalternativ.

Felet berodde inte på elnätet och det pågick inget arbete med nätet, utan troligen är det ett fel i en komponent som gett upphov till explosionen.
Vi startar nu en grundlig utredning kring detta tillsammans med berörda parter.

Vi vill framhålla att vi haft ett mycket gott samarbete med kommunen, räddningstjänst och polis i arbetet nu ikväll. Vi beklagar självklart de besvär avbrottet kan ha inneburit för våra kunder.