Varning för oseriösa elhandelsaktörer!

Just nu kontaktar Göta energi/Fortum många kunder i områden inom Lidköping, Skara och Skövde kommun.

De påstår att Billinge Energi (som vi är delägare i) kommer sluta med elhandel för privatkunder och du som kund behöver säga ja till ett avtal med Göta energi eller Fortum. Detta stämmer inte! Vi ber er kunder att omgående avsluta den typen av samtal med Göta energi/Fortum och återkoppla till oss direkt.

Ett annat säljargument är att ni som kunder får el till inköpspris och en garanterad lägre elkostnad än den ni har idag. Detta är också fel. Det är bara du som kund och din nuvarande leverantör som vet vad du har för kostnad för elen, alltså kan inget elbolag garantera dig en lägre kostnad.

Vi vill även göra er kunder uppmärksamma på det faktum att Göta energi ligger på energimarknadsinspektionens lista över de elbolag med flest klagomål i Sverige.

Vi månar om en fri elhandelsmarknad och stödjer det faktum att du som konsument kan välja fritt vilken elhandlare du vill ha. Däremot stödjer vi inte falsk marknadsföring och försäljning som baseras på osanning. Vår uppmaning till dig som elkonsument är att noggrant se över dina alternativ och inte säga ja till försäljare där du inte helt förstår innebörden av vad du ingår i för avtal.

Vi vill höra era historier! Ring eller mejla oss på 0500-49 36 60 info@skovdeenergi.se och berätta vad bolagen har sagt när de försöker sälja in avtal till er.

Företagstabell