Prisjustering elnätstaxor

Från och med den 1 januari 2020 sker en prisjustering på elnätstaxorna.
Den rörliga överföringsavgiften höjs från 16,50 öre till 18,50 öre per kWh.
Den fasta avgiften för abonnemang justeras enligt tabell nedan.

AbonnemangNuvarande årsavgiftNy årsavgift
N11
Lägenhetstaxa
677,5881
N14
16 Ampere
1172,51348
N15
20 Ampere
1411,51510

Här kan du läsa mer om våra taxor