Info angående den senaste tidens strömavbrott

Vi förstår att det finns frågor kring de avbrott som inträffat. Skövde Energi har kontinuerligt informerat på hemsidan om vad som orsakat störningarna. Här samlar vi den informationen och berättar om vårt underhållsarbete.

Elavbrotten som varit under året beror på olika saker och har ingen koppling till varandra. Avbrottet i mars berodde på en kortslutning i en gammal kabelskarv. Denna felaktiga kabel byts nu ut under 2020 och det är en del av en större investering då en högspänningskabel byts ut. Avbrottet i augusti orsakades av åska som bröt leveransen på överliggande regionnät (Vattenfall) och är inget Skövde Energi råder över. Störningen i början av oktober orsakades av ett kabelfel vid en omkoppling i samband med ett underhållsarbete (nätstationsbyte). Det senaste avbrottet inträffade när vår externa entreprenör arbetade med att byta skyddsutrustning på centrala fördelningsstationen. I samband med arbetet utlöstes en skyddsfunktion felaktigt. Under den här typen av underhållsarbete ökar risken något för avbrott och vi blir extra sårbara. Arbetet på centrala fördelningsstationen är nu färdigställt.

Skövde Energi arbetar ständigt med kontinuerliga investeringar i elnätet såsom kabelförstärkningar och ställverksbyten, allt för att elnätet ska vara så stabilt och säkert som möjligt. Vi har en mycket hög leveranssäkerhet på elnätet. När vi tittar på tillgängligheten i elnätet som mäts i ASAI (average system availability index) har vi följande värden för de senaste två åren:

2017 – 0,999979 ASAI
2018 – 0,999973 ASAI

Dessutom är den allra största delen av vårt elnät nedgrävt vilket också gör det mer motståndskraftigt mot skador och avbrott jämfört med luftledningar. Trots att vi arbetar med ständiga förbättringar och investeringar i elnätet kan det inträffa sådant som orsakar avbrott. Vårt fokus är då att arbeta så snabbt och effektivt som möjligt för att avhjälpa felet och minimera avbrottstiden. Vi beklagar naturligtvis att våra kunder drabbats av elavbrott och vi har största förståelse för att det kan skapa problem. Vi gör allt vi kan för att vårt nät ska vara så stabilt som möjligt men ibland uppstår händelser vi inte kan förutse.

Skövde Energi har en väl fungerande underhållsplan som följs och som fungerar bra. Vi ser inget att anmärka på där. Vi återinvesterar kontinuerligt i elnätet och har under de senaste åren bytt utrustning i våra fördelningsstationer.

Vi vill vara tydliga med att vi inte själva råder över samtliga avbrott. Ett orsakades av åska och ett av extern entreprenör. Vi kan också tillägga att strömavbrottet i söndags 3/11 på Arenan inte orsakades av Skövde Energi utan av fel på en brytare i kundens anläggning.