Ny prismodell för fjärrvärme

Många av de förändringar vi genomför inom fjärrvärmen märks aldrig av hos dig som kund. Värmen flödar ut i elementen på samma sätt idag som för tjugo år sedan. Men utan att ni tänker på det pågår ett ständigt förbättringsarbete. I vår strävan att ytterligare effektivisera Skövdes energisystem och samtidigt minimera vår miljöpåverkan tar vi nu ett viktigt steg med en ny prismodell som ska göra det lönsamt för dig att göra rätt. Förändringen sker i augusti 2020, men vi vill redan nu informera om den nya modellen.

Därför inför vi en ny prismodell

Vi vill skapa en kostnads- och miljöriktig prismodell. Det betyder att värmeförbrukning under vår, sommar och höst kommer att bli billigare medan förbrukning när det är som kallast, då produktionskostnaden och miljöbelastningen är högre, kommer att innebära ett något högre pris.
Avsikten är att prismodellen ska uppmuntra till effektivisering som leder till en kostnadssänkning för både dig som kund och för oss som
leverantör.

För vårt gemensamma värmesystem är det också viktigt att prismodellen ska vara rättvisande. Det uppnår vi genom att gå över från beräknat effektuttag till uppmätt effektuttag för varje fastighet. Att alla betalar för sitt uppmätta effektbehov resulterar i att var och en betalar för sitt nyttjande av fjärrvärmenätet.

Vad innebär den nya prismodellen?

Vårt mål är att den nya prismodellen ska vara kostnads- och miljöriktig, rättvisande och enkel. Energipriset kommer att vara lägre under vår, sommar och höst jämfört med idag. För dig som kund innebär detta att det blir enklare att räkna hem energibesparande åtgärder som påverkar ert energibehov under vintern, då energin är som dyrast och samtidigt kräver högst resursutnyttjande.

Den nya prismodellen baseras på uppmätt effekt hos varje fastighet.
Jämfört med tidigare blir det alltså viktigt för dig som kund att ha koll på din anläggnings effektuttag under vintern. På så vis kan vi begränsa investeringarna i systemet och undvika att starta mer resurskrävande värmeproduktion. Den nya prismodellen berör inte
villakunder.

Ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepriser

I Skövde har vi sedan länge ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepriser. Det är vi stolta över och vi arbetar intensivt för att även fortsättningsvis kunna erbjuda det till dig som kund. När vi ändrar prismodell kommer detta inte att förändras. Vi ser därför till att den totala intäkten för fjärrvärme är densamma före som efter. Med en ny prismodell känner vi oss också trygga med att vi även i framtiden ska kunna erbjuda ett förmånligt fjärrvärmepris.

Tidplan

Vår fjärrvärme ska vara trygg för dig som kund. Under november kommer detaljerade kundrapporter för just er fastighet att skickas ut tillsammans med ytterligare information om hur prismodellen är uppbyggd och kommer
att fungera.

Har du funderingar kring prismodellen eller vill du kanske
diskutera frågor som rör fjärrvärme? Hör av dig till oss!
Telefon  0500-49 36 60  Mail  info@skovdeenergi.se