Förnybar kraftvärme verktyg mot effektbrist

Både omställningen till förnybart och den lokala effektbristen kan lösas med mer lokalt producerad fjärr- och kraftvärme,
skriver Skövde Energis vd Sammy Tanhua tillsammans med företrädare för ett flertal kraftvärmeproducenter i en debattartikel.

Vi kraftvärmeproducenter kan bidra till att lösa effektbristen i landet. En utbyggd lokal fjärr- och kraftvärme skulle avsevärt förbättra landets försörjning av både el och värme, med förnybara bränslen. En sådan satsning skulle dessutom göra Sverige mindre sårbart. Läs vidare här