Viktig information till våra kunder

Det har kommit till vår kännedom att elhandelsbolaget Nordic Green Energy går runt och knackar dörr i Skövde och säljer elhandelsavtal.

De säger sig ha ett samarbete med SkövdeNät. Det stämmer inte.
Vi på Skövde Energi (där SkövdeNät numera ingår) har inte något samarbete med detta företag.

Det enda elhandelsbolag vi samarbetar med är Billinge Energi, då de är anvisad elhandlare för våra elnätskunder.