Vi tar klimatfrågan på allvar

Det finns många som säger att de jobbar med klimatfrågan. Skövde Värmeverk gör det på riktigt.

Att arbeta för en hållbar framtid är en av Skövde Värmeverks absolut viktigaste frågor. Vi tar ett långt större samhällsansvar än att ”bara” leverera trygg och bra energi till våra kunder. Därför gör vi varje år ett klimatbokslut som visar vilken klimatpåverkan vår verksamhet har på samhället, hur den har förändrats över tid och var vi bör sätt in framtida åtgärder för att ytterligare minska påverkan. I bokslutet presenteras inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i samhället tack vare värmeverkets verksamhet.

Under 2017 utgjordes Skövde Värmeverks samlade klimatpåverkan av – 97 300 ton CO2e. Alltså den totala mängd koldioxidutsläpp som undviks genom vår verksamhet. Jämfört med föregående år har vi minskat klimatpåverkan ytterligare med -10 000 ton CO2e.

Så vad betyder egentligen -97 300 ton CO2e? Är det en stor eller liten minskning? Vi kan säga så här, om alla invånare i Skövde kommun avstod från att köra bil under ca 1,3 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Skövde Värmeverk bidrog med under 2017. Man kan också förklara det så här: Skövde Värmeverks bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från att köra ca 12 784 varv runt jorden med bil.

Vi hade aldrig uppnått de här resultaten utan våra trogna kunder som förstår att fjärrvärme är det mest klimatsmarta valet för uppvärmning i Skövde. Stort tack till er, för att ni bidrar till denna fantastiska utveckling! Att Skövde Värmeverk dessutom har ett av Sveriges absolut lägsta priser på fjärrvärme gör inte saken sämre.

Det är med stolthet vi kan säga att vi, tillsammans med våra kunder, tar klimatfrågan på största allvar och jobbar hårt med att ge vårt bidrag till en hållbar framtid.

Läs klimatbokslutet i sin helhet