Besök av Mattias Goldmann

Mattias Goldmann är VD för tankesmedjan Fores och en driven opinionsbildare inom klimat, energi och hållbarhet. Han har utsetts till Mäktigast i hållbarhets-Sverige. Nyligen besökte han oss på Skövde Värmeverk och gillade det han fick se.

Kul att ha Mattias på besök här på vårt nya biobaserade kraftvärmeverk. Extra glädjande att vi delar samsyn kring fjärrvärmens och kraftvärmens viktiga roll i att klara Sveriges tuffa klimatmål. Jag förklarar för Mattias att vi på Skövde Värmeverk drivs av att ta samhällsansvar och att ha 100% systemsyn i energi- och klimatfrågor genom att visa bolagets klimatbokslut. När jag dessutom visar att vårt biobränsle kommer inom en radie på 50 kilometer får vi applåder

Sammy Tanhua, VD på Skövde Värmeverk