MSB informerar om krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj, 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Nyligen har också sajten Krisinformation.se som innehåller krisinformation från svenska myndigheter fått ny design och en tydligare grafisk profil.

Läs mer om krisberedskapsveckan på MSB hemsida