Nu går vi samman och blir energibolag

Måndagen den 23 april togs beslutet av ett enigt kommunfullmäktige. Nu går vi samman med Skövde Värmeverk och bildar ett nytt energibolag – Skövde Energi AB.

– Skövde Värmeverk har en av landets lägsta taxor och SkövdeNät en av de lägsta nättarifferna, det nya bolaget kommer leda till ökad kundnytta. Vi kan erbjuda bredare energitjänster och ha fokus på förenklad kundtjänst. Det stärker bilden av Skövde som varumärke och som en attraktiv kommun, säger Marie Ekman (S) vice ordförande i Skövde Stadshus AB.

Med ett gemensamt energibolag kommer vi att kunna öka våra utvecklingsresurser och får ännu bättre möjligheter att möta framtidens energimarknad. Vi är övertygade om att den här förändringen kommer innebära många positiva saker. Större kundnytta, enkelhet och utveckling av fler energitjänster är några exempel på fördelar för dig som kund.

Vad kommer att hända nu då? För dig som kund kommer det kanske inte synas så mycket på kort sikt. På längre sikt kommer vi dock att arbeta hårt med att forma det nya bolaget och anpassa organisationen för att skapa rätt förutsättningar till att öka vår kundnytta. Vi kommer även att arbeta för att på sikt samlokalisera all personal under samma tak på Värmekällan. En projektorganisation är tillsatt som arbetar efter en tydlig plan. Det nya bolaget, Skövde Energi AB, bildas officiellt den 1 januari 2019.

Sammy Tanhua berättar mer:
Vår målsättning är att vi skall vara klara med det grundläggande arbetet att fastställa bolagsstruktur, affärsplan, varumärkesstrategi etcetera under 2019 för att sedan kunna verka och utvecklas som ett komplett energibolag med start 2020. Jag vill inte på något sätt underskatta arbetet men inte heller överdriva dramatiken i det. Det finns i grunden endast positiv drivkraft i denna förändring vilket är en bra utgångspunkt; ökat kundvärde vilket ger nöjdare kunder, motor för hållbar tillväxt i Skövde och att vi skall utvecklas mot att bli en av Skövdes mest attraktiva arbetsgivare.

Under året kommer vi löpande informera om förändringsarbetet.

Nu kör vi!

Anders Rindefors VD SkövdeNät & Sammy Tanhua VD Skövde Värmeverk