Skövde värmeverk hjälper Volvo Cars nå klimatmålen

Som värmeleverantör till Volvo Cars i Skövde är vi på Skövde Värmeverk stolta över att bidra till att Volvo Cars motorfabrik i Skövde har blivit företagets första klimatneutrala tillverkningsanläggning, efter att ha bytt till förnybar värme från och med den 1 januari 2018.

Skövde Värmeverks omställning till en hållbar energiförsörjning gör det möjligt för Volvo Cars att nå sina klimatneutrala mål, men det är också tack vare pådrivning från företag som Volvo Cars som gör Skövde Värmeverks omställning möjlig. Det är ett samarbete fullt av lokala synergieffekter.

Sammy Tanhua, vd på Skövde Värmeverk och Lena Berqvist, platschef på Volvo Cars i Skövde. (Foto: Lars Ardarve).

Första klimatneutrala fabriken
Skövde är den första fabriken i Volvo Cars globala tillverkningsnätverk som får denna status, vilket är ett viktigt steg mot förverkligandet av företagets vision om att den globala tillverkningsverksamheten ska vara klimatneutral från och med 2025. Skövde blir också en av endast ett fåtal klimatneutrala bilfabriker i Europa.

Ett nytt avtal mellan Volvo Cars och Skövde Värmeverk säkerställer att all värme som levereras till fabriken i Skövde genereras från förbränning av avfall, biomassa och återvunna biobränslen.

– Att förbättra vår energieffektivitet är vår första prioritet, därefter strävar vi efter att energin vi använder kommer från förnybara källor, säger Javier Variela, Senior Vice President för Manufacturing and Logistics på Volvo Cars.

– Volvo Cars ställer väldigt höga hållbarhetskrav på sina energileverantörer. Det är utmärkt att stora företag har den inställningen. Det handlar inte bara om att värmen kommer från förnybart material, utan också om att det materialet kommer från närområdet, säger Sammy Tanhua, vd på Skövde Värmeverk.


Läs mer:

Pressinformation Volvo Cars

Artikel Skaraborgs Allehanda

Artikel Skövde Nyheter