Skövde 8:e billigast i Sverige

Vid en jämförelse av  fjärrvärmepriser mellan Sveriges fjärrvärmeleverantörer kommer Skövde Värmeverk på en hedrande 8:e plats.

Skövde Värmeverks vd, Sammy Tanhua:

– Vår målsättning är att fortsätta säkerställa att Skövde är en attraktivt och konkurrenskraftig etableringsort avseende lågt energipris. Samtidigt vill vi kunna erbjuda alla våra kunder förnyelsebar energiförsörjning. Med de investeringar som bolaget har gjort och fortsatt måste göra avseende omställning till hållbar och förnyelsebar energiförsörjning, är det en stor utmaning för oss att hålla nere kostnaderna. Vår topplacering i årets Nils Holgersson är dock än en gång ett kvitto på att vi lyckats med detta.

Sedan 22 år tillbaka ger årligen Avgiftsgruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I denna redovisas bland annat de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner.

Ett flerbostadshus (15 lägenheter ) har ”förflyttats” runt i Sverige och kostnaderna för el, vatten och avlopp, renhållning och uppvärmning(fjärrvärme) har jämförts.

Vill du läsa mer om avgiftsundersökningen så hittar du länken till ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” till höger.

Det låga fjärrvärmepriset är en av orsakerna till att Skövde totalt, dvs när man tittar på alla nyttigheterna  på en  5 :e plats.