Nytt fjärrvärmepris gäller från 2018-01-01

Skövde Värmeverk har Västra Götalands regionens näst lägsta fjärrvärmepris enligt NIls Holgersson utredningen. Skövde Värmeverk arbetar kontinuerligt för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga.

Normal kostnadsutveckling och bolagets arbete för omställning till hållbar energi gör att vi from 2018-01-01 inför en höjning av vårt energipris till 532 kr/MWh inkl moms. Nuvarande pris är 519 kr/MWh inkl moms.

Observera att den nya taxan är inklusive moms.

Trots prisjusteringen räknar vi med att genomsnittspriset för fjärrvärmen i Skövde även fortsättningsvis kommer att ligga bland de 10 lägsta i Sverige.

Vad prisändringen gör för olika typer av fastigheter kan du se i prisinformationen för olika kundkategorier där vi beräknar totalkostnaden per år för några olika förbrukningar.

Information om prisförändringen har meddelats fjärrvärmekunderna enligt Fjärrvärmelagen. Brevet som skickats ut till kunderna kan du finna till höger.

Fjärrvärmepris brev