Minus och plus med solceller

Det finns fördelar och nackdelar med all teknik och det gäller även solceller. Grundtekniken att man kan tillverka elektricitet från solens strålar är fantastisk. Men det finns ett orosmoln som växer sig allt större. Avsaknaden av nyanser i debatten om solceller, då det i stort sett aldrig kommer fram några negativa aspekter.

Producerar som mest när det behövs som minst

Efterfrågan på elenergi är väldigt låg på sommaren. Det innebär ett stort lokalt överskott på elenergi som behöver transporteras bort till någon annan konsument.
Ett alltför stort överskott i produktionen från ett område kan innebära att producenten med solceller tvingas strypa eller stänga av anläggningen. Att kunna matcha produktion och konsumtion för att inte skapa problem i elnätet är en stor utmaning. Skövde Energis uppdrag och ambition är att optimera elnätet för att kunna ha ett så kostnadseffektivt elnät som möjligt. Nätinvesteringar för att ta emot elenergi utan efterfrågan medför onödiga och orättvisa kostnader för våra kunder.

Just nu betalar elhandlare väldigt bra för solenergin – men hur länge?

Mikroproducenten stimuleras idag från staten med 60 öre per kilowattimma i skatteavdrag för den del som levereras ut på elnätet. Hur länge kommer detta kvarstå? Nätbolagen går över till effekttaxa för ett sunt nyttjande av elnätet vilket innebär att överföringen av elenergi blir väldigt billig under låglasttid då förbrukningen är som minst och innebär att den ekonomiska förtjänsten blir lägre för produktion på sommartid. Idag kan mikroproducenter leverera ut det som inte förbrukas i den egna anläggningen på elnätet men i framtiden kan det av nättekniska skäl bli otillåtet att mata ut elenergi. Ett överskott i elnätet kan inträffa och innebära att den som producerar får väldigt lite betalt för det som skickas ut. I värsta fall kan det leda till minuspriser där mikroproducenten får betala för att leverera ut på elnätet. Minuspriser hade vi i Sverige under påsken 2021 då elpriset som lägst låg på  -1,45 öre/kWh enligt Nord Pool Spot.

Effektiv energilagring är en nödvändighet

I dagsläget finns ingen riktigt effektiv och kostnadsmässigt vettig lösning för att säsongslagra solenergi. Dessa lager skulle bli gigantiska och orimligt dyra. Här pågår en intensiv utveckling av tekniken och när den kommer ikapp kommer vi kunna lagra energin från solen till den mörka och kalla årstiden. Då öppnar sig en dörr för sol-och vindenergi på allvar, en utveckling som Skövde Energi varmt välkomnar. Vi arbetar aktivt med att hitta lösningar för energilager både genom batteriteknik och vätgaslagring.

Alla fakta på bordet

Vi vill se en jämnare debatt i frågan om solceller där nackdelar lyfts likaväl som fördelar och belysa aspekter som inte kommer fram i marknadsföringen. Vi är måna om att du som kund har alla fakta på bordet för att kunna fatta ett välgrundat beslut vid en investering i solceller. Det kan rädda dig som mikroproducent från obehagliga och kostsamma överraskningar när solcellerna väl är installerade på ditt tak.