Driftstatus fjärrvärme

Vi har just nu inga av oss kända störningar i fjärrvärmedistributionen


Avbrott av värme och varmvatten

Trädgårdsstaden etapp 3 – Hagmarksgatan och Ängsmarksgatan

Onsdag 2021-09-15 kl 08.00 till 14-tiden

En avstängning på fjärrvärmenätet kommer att ske, vilket innebär avbrott i värme och varmvatten. Avbrottet beror på inkoppling av fastigheter till fjärrvärmenätet.

De adresser som berörs är

  • Hagmarksgatan 1, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 17
  • Ängsmarksgatan 4, 8, 10, 14, 18

AKUT

Avbrott av värme och varmvatten

Kåsatorpsvägen, Räddningsvägen samt delar av Norregårdsvägen

Onsdag 2021-09-15 kl 07.00 till 13-tiden

En avstängning på fjärrvärmenätet i Norregårdsvägen kommer att ske, vilket innebär avbrott i värme och varmvatten. Avbrottet beror på en akut reparation av fjärrvärmenätet i Norregårdsvägen.

De gator som berörs är

  • Räddningsvägen
  • Kåsatorpsvägen
  • Norregårdsvägen, öster om Storängsvägen

Avbrott värme och varmvatten

delar av Norrmalm

Onsdag 15:e september kl 19.00 till torsdag 16:e september vid 07-tiden kommer en avstängning av fjärrvärmen att ske på grund av arbete på fjärrvärmenätet i Gustav Adolfs gata. Detta innebär att det inte kommer att finnas värme och varmvatten i berörda fastigheter.

De adresser som berörs är följande

  • Karl Johans gata 10
  • Lagläsaregatan 5 , 7, 24
  • Gustav Adolfs gata 20, 22, 23, 25, 27
  • Helenius gata 44, 45, 46, 48, 49, 51
  • Henrik Gjutares gata 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36