Taxa Fjärrvärme 2021

Taxor för leverans av fjärrvärme från Skövde Energi.

Gäller från och med den 1 januari 2021. Kostnad angiven inklusive moms.

Alt nrGällandeFast kostnad kr/årEffektkostnad kr/kW årEnergikostnad
kr/MWh
S (Småhustaxa)En- och två-
bostadshus
3 690 kr———-580 kr
EffekttaxaÖvriga anläggningar——–1098 krJan, feb, mars 462,50 kr
April, maj 337,50 kr
Juni, juli, aug 200 kr
Sept, okt 337,50 kr
Nov, dec 462,50 kr

Småhustaxan (S) följer taxeringskod för fastigheten.

Prispolicy

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. Detta beskriver vi i vår prispolicy.

Effekttaxa

Effekttaxan har ett differentierat energipris över året, se tabell ovan.

Effekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskild anläggning(ej småhus) genom beräkning där man tittar på den högsta dygnseffekten under året.

Effekten som är satt för taxan gällande från 2021-01-01 är beräknad utifrån perioden 2019-04-01 till 2020-03-31 och sedan normalårskorrigerad.

Justering av effekten görs av Skövde Energi varje år. Justering sker dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5%.

Redovisning över hur effekten beräknas finns i bilaga ny prismodell för fjärrvärme 2020-08-01

 Debitering

Småhus (en- och tvåbostadshus)  debiteras per kvartal men går att få som månadsfaktura om du så önskar.

För övriga fastigheter sker debitering varje månad.

Leveransgränsen går normalt omedelbart innanför byggnaders och anläggningars grundmur. Skövde Energi äger avstängningsventilerna och utrustning för bestämning av värmeförbrukning.

Övrigt

Skövde Energi AB reserverar sig mot eventuella ändringar avseende skatter och moms.

Avtalet för fjärrvärmeleveransen gäller tills vidare. Skulle du någon gång i framtiden vilja ändra uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader.

Prisjustering ska du som kund meddelas 60 dagar före en eventuell prisändring enligt fjärrvärmelagen.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, del för näringsidkare och del för konsumenter.