Taxa Fjärrvärme 2020

Taxor för leverans av fjärrvärme från Skövde Energi.

Gäller från och med den 1 augusti 2020. Kostnad angiven inkl moms.

Alt nrGällandeFast kostnad kr/årEffektkostnad kr/kW årEnergikostnad
kr/MWh
SEn- och två-
bostadshus
3 125———-580
EffekttaxaÖvriga anläggningar——–1048Jan, feb, mars 450
April, maj 325
Juni, juli, aug 200
Sept, okt 325
Nov, dec 450

Småhustaxan (S) följer taxeringskod för fastigheten.

Prispolicy

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. Detta beskriver vi i vår prispolicy.

Effekttaxa

Effekttaxan har ett differentierat energipris över året, se tabell ovan.

Effekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskild anläggning(ej småhus) genom beräkning där man tittar på dn högsta dygnseffekten under året

Effekten som är satt för taxan gällande från 2020-08-01 är beräknad utifrån perioden 2019-04-01 till 2020-03-31 och sedan normårskorrigerad

Justering av effekten görs av Skövde Energi varje år. Justering sker dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5%.

Redovisning över hur effekten beräknas finns i bilaga ny prismodell för fjärrvärme 2020-08-01

 Debitering

Småhus (en- och tvåbostadshus)  debiteras per kvartal men går att få som månadsfaktura om du så önskar.

För övriga fastigheter sker debitering varje månad.

Leveransgränsen går normalt omedelbart innanför byggnaders och anläggningars grundmur. Skövde Energi äger avstängningsventilerna och utrustning för bestämning av värmeförbrukning

Övrigt

Skövde Energi AB reserverar sig mot eventuella ändringar avseende skatter och moms

Avtalet för fjärrvärmeleveransen gäller tills vidare. Skulle du någon gång i framtiden vilja ändra uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader

Prisjustering måte du som kund meddelas 60 dagar före en eventuell prisändring enligt fjärrvärmelagen

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, del för näringsidkare och del för konsumenter.