Taxa Fjärrvärme 2020

Taxor för leverans av fjärrvärme från Skövde Energi.

Gäller från och med den 1 januari 2020. Kostnad angiven inkl moms.

Alt nrGällandeFast kostnad kr/årEffektkostnad kr/kWEnergikostnad
kr/MWh
SEn- och två-
bostadshus
3 125580
1< 100 kW1 250275580
2100-499 kW3 750250580
3500-1999 kW13 750225580

Beräkning av total årskostnad

Småhustaxan (S) följer taxeringskod för fastigheten.

Taxealternativet 1, 2, 3 väljs beroende på debiteringsgrundande effekten. Den debiteringsgrundande effekten beräknas utifrån föregående års energiförbrukning.

Total årskostnad är fastkostnad + effektkostnad + energikostnad

Prissättning

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. 

Prismål

Vårt mål är att fjärrvärmen skall vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Anslutningsavgift utgår endast för en- och tvåbostadshus.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme är antagna av Skövde Energi. De allmänna avtalsvillkoren finns att läsa i dokumentet under ”Mer info”.

Tillämpningsbestämmelser om leveransgränser, årliga avgifter och kontrakt hittar du i Skövde Energis prislista.

Avläsning av värmemätaren och debitering

Värmemätaren är fjärravläst, dvs. signaler från mätaren skickas till ett datasystem.

Villor (en- och tvåbostadshus)  debiteras per kvartal men går att få som månadsfaktura om du så önskar.

För övriga fastigheter sker debitering varje månad.

Vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer fjärrvärme under vintern, då du både värmer huset och varmvattnet som du använder. Du kan följa din förbrukning av fjärrvärme på fakturan.