Solceller

Med solceller producerar du din egen energi, samtidigt som du minskar dina elkostnader. Det är en smart investering nu och för framtiden, både för dig själv och miljön runt omkring oss.

Vi på Skövde Energi arbetar aktivt med att minimera påverkan på miljön och klimatet. Lösningar som gör att du som privatperson på egen hand kan minska din klimatpåverkan är givetvis något vi främjar. Därför är vi glada att nu i samarbete med Billinge Energi kunna erbjuda våra kunder hjälp hela vägen i processen med allt ifrån att söka bygglov och bidrag till installation av färdiga solceller till ditt hem.

När du dimensionerar effekten på din anläggning så rekommenderar vi dig att den inte ska vara större än ditt minimala effektuttag så att du inte producerar ut effekt på nätet. Idag kan du investera i en större anläggning och sälja överskottet men i framtiden så kan det av nättekniska skäl bli otillåtet.
Mer information om att vara microproducent hittar du här

En solcellsanläggning har en lång livslängd, upp till 40 år. Därför är det viktigt att du köper dina solceller av en leverantör och samarbetspartner som du kan räkna med under en lång tid framöver. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt köp, din installation och fortsatta drift.

Vi hjälper dig med:

  • Bedömning av din fastighets lämplighet för solceller
  • Stöd när du ska ansöka om bygglov, bidrag eller ROT-avdrag för installationen
  • Miljöcertifierade solceller av hög kvalitet
  • Installation av solcellerna på ditt tak
  • Inkoppling av din solcellsanläggning till elnätet
  • Generösa garantier på din utrustning

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden.

Går du i funderingar kring att installera solceller? Eller är du osäker på om ditt tak lämpar sig? Och hur stor anläggning behöver man? Kontakta gärna Billinge Energi på telefon 0511-21550 eller gå in på billingeenergi.se för mer upplysning.

Gå gärna in på Solelportalen, här finns ännu mer information. Solelportalen

Fågelperspektiv på Trädgårdsstaden i Skövde

Läs mer

Stöd till solceller – Energimyndigheten

Elsäkerhet – Elsäkerhetsverket

Solceller Skövde kommun

Skattereduktion – Skatteverket