Laddstolpar

Fler elbilar ställer krav på laddinfrastruktur

Idag finns det cirka 4,7 miljoner personbilar i Sverige men enbart ca 4% av alla nya fordon som registreras är fossilfria. Samtidigt ställs hårdare krav och mål formuleras om utsläppsminskningar i Sverige och EU. Sveriges regering har exempelvis satt som mål att Sverige ska vara fritt från fossila bränslen år 2030 och EU har mål om att all trafik i tätorter skall vara utsläppsfri 2050. För att nå målen krävs en omställning av Sveriges fordonsflotta, där fler elbilar lyfts fram som en del av lösningen. Med fler elbilar i transportsystemet uppstår dock nya behov av tillgång till el och laddningsmöjligheter. För att tillgodose behoven krävs utveckling av laddinfrastruktur, i Sverige såväl som i vår region.

Vi på Skövde Energi värnar om miljön, det är ett av våra ledord. Vi strävar efter en klimatneutral och effektiv energiförsörjning och att minimera vår påverkan på miljön. Att ligga i framkant av teknikutvecklingen och aktivt medverka i den nationella och internationella miljöutvecklingen är en viktig del av vår verksamhet. Det är därför naturligt för oss att bidra till utvecklingen av Sveriges framtida laddinfrastruktur.

Som ett led i det arbetet har vi på Skövde Energi, i en gemensam satsning med Mölndal Energi AB, Borås Energi och Miljö AB genomfört en utredning för att kartlägga tekniska och affärsmässiga aspekter kopplade till laddinfrastruktur för elfordon i vår region. Utredningen har gett oss värdefull kunskap om detta intressanta utvecklingsområde, så att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta skapa en hållbar värld.

Nästa steg i vårt arbete med laddinfrastrukturen i Skövde är ett pilotprojekt.