Elpriskompensation

Du som är privatperson och har haft en månadsförbrukning från 700 kWh och uppåt under månaderna december, januari och februari, kommer nu få din elpriskompensation justerad på nästa faktura.

Om din elpriskompensation överstiger ditt fakturabelopp kommer beloppet ligga kvar och fortsätta justeras på kommande fakturor. Står det ”Er tillgodo” på fakturan, har du inget belopp att betala in.

Här är ett exempel på hur det kan se ut på din faktura.
Detta exempel avser kund som fått ersättning får alla tre månader, december, januari och februari.

Ersättning av elpriskompensation för mars månad är ännu inte beslutad.
Du som kund behöver inget göra, detta sker automatiskt.

Här ser du tabellen hur din ersättning blir för dessa månader, läs mer på regeringens hemsida

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700-899100
900-999200
1000-1099300
1100-1199400
1200-1299500
1300-1399700
1400-1499900
1500-15991100
1600-16991300
1700-17991500
1800-18991700
1900-19991900
2000-2000