Elnätstaxa/priser med moms

Säkringskunder

Gäller från 2023-01-01 tillsvidare
energiskatt tillkommer på samtliga priser

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A1 2957,73061,3
N15E20 A2 0357,73061,3
N16E25 A2 3107,73061,3
N17E35 A2 4755,516,6128,8
N18E50 A2 8885,516,6128,8
N19E63 A3 5755,516,6128,8

– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år 

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre utgår ingen avgift

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 2023-01-01 tillsvidare
energiskatt tillkommer på samtliga priser

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaSäkringFast
årsavgift
Elöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhAbonnemang kr/kWMånadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
LSP 2 9465,516,6182,9128,8
HSP 10 7403,114,1143,892,5

I den fasta årsavgift ingår:                             LSP                             HSP
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 129 kr/år
– Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år                   905 kr/år

Överuttag abonnerad och reaktiv effekt

Vid varje årsskifte görs en avstämning av den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten har överstigits, tas dubbla avgiften ut för den överskjutande delen.

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50% av den abonnerad effekten. En avgift på 100 kr/kVar tas ut för den överskjutande delen i samband med avstämning vid årsskiftena.

Ändra abonnerad effekt

Ändringar på den abonnerade effekten kan göras under januari månad varje år. Skicka ett mail till info@skovdeenergi.se och ange ny abonnerad effekt och en förklaring varför den ska ändras

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar (mån-fre) 06-22Övrig tid

Julafton, nyårsafton, skärtorsdagen, lördag, söndag och alla övriga röda dagar är låglasttid.
Tiderna avser normaltid (vintertid).