Elnätstaxa 2021

Gäller från 2021-01-01 tillsvidare
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser.

Säkringskunder

TaxaMätarsäkringFast årsavgiftElöverföring öre/kWh
N11Lägenhet   881,00 kr18,5
N1416 A1 348,00 kr18,5
N1520 A1 510,00 kr18,5
N1625 A1 757,50 kr18,5
N1735 A2 407,50 kr18,5
N1850 A3 157,50 kr18,5
N1963 A3 807,50 kr18,5

I den fasta årsavgift ingår:                                                      
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år 

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaFast årsavgiftElöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhÅrsavgift abonnerad effekt kr/kWMånadseffekt Kr/kW/månad höglasttid
LSP2 143 kr 3,2 11,7138 kr97 kr
HSP7 811 kr 1,8 10,3108 kr70 kr
För låg-och högspänningskunder med trafomätning är den lägsta abonnerade effekt 20 kW

I den fasta årsavgift ingår:                             LSP                             HSP
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 227 kr/år
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år                   820 kr/år

Överuttag abonnerad och reaktiv effekt

Vid varje årsskifte görs en avstämning av den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten har överstigits, tas dubbla avgiften ut för den överskjutande delen.

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50% av den abonnerad effekten. En avgift på 100 kr/kVar tas ut för den överskjutande delen i samband med avstämning vid årsskiftena.

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar 06-22Övrig tid