Elnätstaxa/priser

Säkringskunder

Gäller från 2021-09-01 tillsvidare
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A942 kr5,228,033 kr
N15E20 A1 240 kr5,228,033kr
N16E25 A1 440 kr5,228,033 kr
N17E35 A1 800 kr3,211,797 kr
N18E50 A2 100 kr3,211,797 kr
N19E63 A2 600 kr3,211,797 kr

– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år 

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre så utgår det ingen avgift

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 21-01-01 tillsvidare
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaFast årsavgiftElöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhÅrsavgift abonnerad effekt kr/kWMånadseffekt Kr/kW/månad höglasttid
LSP2 143 kr 3,2 11,7138 kr97 kr
HSP7 811 kr 1,8 10,3108 kr70 kr
För låg-och högspänningskunder med trafomätning är den lägsta abonnerade effekt 20 kW

I den fasta årsavgift ingår:                             LSP                             HSP
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 129 kr/år
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år                   820 kr/år

Överuttag abonnerad och reaktiv effekt

Vid varje årsskifte görs en avstämning av den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten har överstigits, tas dubbla avgiften ut för den överskjutande delen.

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50% av den abonnerad effekten. En avgift på 100 kr/kVar tas ut för den överskjutande delen i samband med avstämning vid årsskiftena.

Ändra abonnerad effekt

Ändringar på den abonnerade effekten kan göras under januari månad varje år. Skicka ett mail till info@skovdeenergi.se och ange ny abonnerad effekt och en förklaring varför den ska ändras

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar (mån-fre) 06-22Övrig tid

Julafton, nyårsafton, skärtorsdagen, lördag, söndag och alla övriga röda dagar är låglasttid.

Säkringskunder

Gäller från 2021-01-01 till 2021-08-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser.

TaxaMätarsäkringFast årsavgiftElöverföring öre/kWh
N11Lägenhet   881,00 kr18,5
N1416 A1 348,00 kr18,5
N1520 A1 510,00 kr18,5
N1625 A1 757,50 kr18,5
N1735 A2 407,50 kr18,5
N1850 A3 157,50 kr18,5
N1963 A3 807,50 kr18,5

I den fasta årsavgift ingår:                                                      
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år