Kontroll av mätnoggrannhet

Direktelmätare

Våra elmätare upp till 63 ampere ingår i det nationella stickprovet som utfärdas av Energiföretagen. Stickprovskontrollen säkerställer att vi följer myndigheternas krav på funktion och mätnoggrannhet. Vi rapporterar årligen in alla elmätare upp till 63 ampere som är i drift i vårt elnät.

Transformatormätta elanläggningar

Kunder med elanläggningar från 80 ampere och uppåt omfattas av kontroll vart sjätte år. Detta utförs av ackrediterad personal som följer Swedacs kravställning för kontroll av mätsystem från kategori 2 till 5.

När vi ska kontrollera din elanläggning behöver vi inte bryta strömmen därav besöker vi dig utan att avisera i förväg.